כמטפלים, מה אתם יותר מזדהים או מובילים?

 כמטפלים, מה אתם יותר מזדהים או מובילים?כמטפלים, הרבה פעמים אנחנו יכולים להיבלע לרגישות יתר תוך כדי הזדהות עם האדם שמולנו. תחושה שאנחנו באמת מבינים אותו ואת המצוקה בה הוא נמצא ונותנים לכאב שלו מקום. הבעיה מתחילה כאשר המקום שאנחנו נותנים לבעיה מונע את ההתקדמות של האדם שהגיע אלינו.  מצבים שאנחנו לא מצליחים להוביל את האדם […]